Již asi měsíc, pracuje Jason S. McMullan na podpoře SMP (symmetric multiprocessing) pro AROS. Krom více jádrového zpracování, by podpora SMP přínesla i zaklad MP (memory protection). Také Michal...