Tato sekce je určena k uveřejňování soukromých inzerátů, které nejsou nově nijak časově omezeny. Odstraňovány jsou až dodatečně na žádost jejich zadavatele.