OpenJK - Jedi Academy (AmigaOS 4 / MorphOS / AROS port)

informace o původní hře

http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Wa...:_Jedi_Academy

download na této stránce

http://bszili.morphos.me/