Neskúšali ste niekto MAME PPC emulátor na Amige? Nemám PPC kartu, hrám niektoré automatové skvosty na widlách s Ryzenom, našiel som ale takéto video:



kde chlapík chváli, ako to na PPC Amige maká, je to táto Amidogova verzia:

https://www.amidog.com/amiga/mame/download.html