Jak nainstalovat AmigaOS 3.9 pro WinUAE

Autor:

Cílem článku je popsat postup zprovoznění operačního systému AmigaOS 3.9 v emulátoru WinUAE. Proč tento systém používat virtualizovaně? Retrofanouškům počítačů amiga přináší používání emulovaného systému výhody jako:

  • vyšší rychlost (emulace na vašem moderním pc je výrazně rychlejší než jakákoli skutečná amiga);
  • ergonomie (virtuální amigu ovládáte moderní klávesnicí a myší, pro zobrazování používáte moderní monitor, nikoli „staré“ crtčko);
  • cena (nemusíte kupovat drahý hardware);
  • úspora místa (nemusí se vám po stole válet amiga, monitor, zdroj a spoustu kabelů);
  • komfort (snadno si vytvoříte zálohu funkčního stavu emulátoru (nebo hry), což je výborné při experimentování);
  • přenositelnost (připravený operační systém můžete snadno přenést na jiný počítač nebo i do skutečné amigy).

Emulovaný systém používají hráči, amiga nadšenci, ale třeba i grafici, hudebníci a programátoři, pro které je mnohem snazší vytvořit své dílo v emulátoru a pak jej otestovat a vyladit pro běh na skutečné amize.

AmigaOS 3.9 včetně češtiny

AmigaOS 3.9 je produkt společnosti HAAGE & PARTNER a začal být prodáván na konci roku 2000. Minimální požadavky jsou téměř stejné jako u AmigaOS 3.5, pouze je doporučeno mít o 2 MB paměti Fast navíc, tedy celkem 6.

Instalační CD operačního systému AmigaOS 3.9 obsahuje audiostopu a není tedy příliš jednoduché z něj vyrobit iso. V návodu budu proto popisovat instalaci z cd mechaniky. Čistá instalace AmigaOS 3.9 se mi zdá oproti instalaci AmigaOS 3.5 jednodušší, není nutné nejdříve instalovat Workbench 3.1. Pro zajímavost odkazuji na dobovou recenzi, která vyšla v AmigaContinued CD č. 4.

Pokud byste instalační cd disk AmigaOS 3.9 neměli, lze jej pořídit na Vesalii, eBay, AmiBay případně se zeptejte u nás na fóru.

Pro úspěšnou instalaci AmigaOS 3.9 do WinUAE potřebujeme:

Začnu prázdnou disketou. Skutečně funkční instalaci AmigaOS 3.9 je možné spustit pouze nabootováním ze záchranné diskety – Emergency Floppy Disku, kterou brzy vytvoříme. Pro její adf podobu budeme potřebovat připravit prázdnou disketu. Prázdnou adf disketu vytvoříte v části Floppy drives. Dejte disketě jakýkoli název (Disk label) a tlačítkem Create Standard Disk ji někam uložte. Já ji uložím pod názvem efd (Emergency Floppy Disk), ale tento název není podstatný. Prázdnou disketu opravdu jen vytvořte, do emulátoru ji zatím nevkládejte, to provedeme později, až na to přijde řada.

Tvorba prázdné FDD diskety, resp. adf souboru

Zasuňte instalační cd AmigaOS 3.9 do cd nebo dvd mechaniky vašeho počítače a v emulátoru v části CD & Hard drives připojte tlačítkem Add Hardfile připravený prázdný virtuální disk.

Instalační CD

Dále přes tlačítko Add Directory or Archive odkažte na instalační cd AmigaOS3.9 do adresáře EMERGENCY-BOOT (1). Z něj budeme bootovat. V mém případě se EMERGENCY-BOOT nachází na disku E:, u vás to může být jiné písmeno. Dejte adresáři nějaké názvy (2), vypněte možnost zápisu (3), zkontrolujte, zda bude možno bootovat (4), nastavte prioritu 1 (5) a vše ukončete tlačítkem OK (6).

Kroky vedoucí k vytvoření dočasné bootovací diskety.

Dále zatrhněte CDFS automount CD/DVD drives, viz obrázek níže.

Zatržítkem CDFS automount CD/DVD drives říkáte, že chcete aby měl emulátor přístup k cd nebo dvd mechanice vašeho počítače.

Teď máme emulátor připraven na první bootování, v hlavním okně emulátoru zmáčkněte tlačítko Start. Kdyby se náhodou nezačal systém z cd mechaniky načítat, restartujte emulátor (tlačítko Restart vlevo dole – Reset nestačí. A pokud by ani to nezabralo, emulátor vypněte a spusťte jej znovu.). Ale neměl by s tím být problém.

Nepanikařte, pokud uvidíte okno s oznámením No disk present in device DF0. Dvakrát jej zavřete (Cancel a ještě jednou Cancel).

Dvakrát Cancel

Poté se zobrazí okno AmigaDosu, které zavřete příkazem endcli (příkaz potvrďte entrem).

Zapište příkaz EndCli a potvrďte jej entrem.

Pak by se mělo objevit okno s omezenou grafikou nouzového režimu AmigaOS 3.9.

Aby vše vypadalo líp, dočasně změníme rozlišení a barevnou hloubku. Toho dosáhneme otevřením ikony disku Emergency-Boot a ikon Prefs a ScreenMode.

V okně ScreenMode Preferences postupně nastavte rozlišení 640×512 Interlaced (1), zvyšte počet barev na 256 (2) a vše potvrďte tlačítkem Use (3).

Informační okno upozorňující na to, že vybrané zobrazení nebylo předem vyzkoušeno potvrďte tlačítkem Use.

Výsledek vypadá výborně, máme větší rozlišení, lepší barvy a vše je mnohem přehlednější. Zatím jen dočasně, do nejbližšího resetu. Pak vše nastavíme znovu a trvale.

Nyní nastal čas vytvořit záchrannou virtuální disketu – Emergency Boot Disk. Vytvořenou prázdnou disketu vložíme do emulátoru (1), zkontrolujeme, zda je zapnutý floppy turbo mód (2) a ukončíme přes OK (3).

Tvorba záchranné diskety je jednou z voleb instalátoru AmigaOS 3.9. Ten je dostupný pod ikonou disku AmigaOS 3.9, ikonou OS-Version3.9 a OS3.9-Installation.

V instalátoru ponecháme výchozí volbu Create emergency disk a potvrdíme tlačítkem Proceed. Jestliže jste do emulátoru v předchozích okamžicích přiřadili prázdnou virtuální disketu, instalátor z ní během chvíle vytvoří požadovanou záchrannou disketu.

Volíme Create emergency disk

Chceme skutečnou instalaci bez logu

do virtuální mechaniky DF0:

Volíme Proceed

a máme hotovo.

Následuje úmysl nabootovat emulátor ze záchranné diskety a znovu spustit instalátor, nyní již opravdu spustit instalaci. Znamená to, že již nebudeme potřebovat bootovat z adresáře EMERGENCY-BOOT, takže jej odebereme. V nastavení emulátoru označíme řádek s cestou k adresáři EMERGENCY-BOOT a volíme tlačítko Remove. Resetujte emulátor (tlačítkem Reset), čímž během chvíle najede nouzová obrazovka Workbenche.

Odebrání původního bootovacího umístění

Máme nabootováno ze záchranné diskety.

Mimochodem, v mém návodu instaluji AmigaOS 3.9 na disk s názvem WB3.9. Pokud byste chtěli disk s jiným názvem, změnu provedete výběrem disku a následně pravou myší v horním menu volíte příkaz Rename. Přejmenování je vhodné provést před spuštěním instalace.

V případě potřeby přejmenujte systémový disk.

Opět spustíme instalátor,

Spuštění skutečné instalace.

ale nyní již s volbou OS3.9 full installation over OS3.0 or empty HD a potvrzením přes Proceed spustíte skutečnou instalaci.

Spuštění skutečné instalace.

Potvrďte licenční podmínky, za potvrzení budete odměněni potleskem.

Potvrzení provedete tlačítkem Accept.

Instalace proběhne naostro a bez logu (Installation Options Install for Real a Log all actions to None)

Zvolte umístění disku, kam AmigaOS 3.9 instalujete. V mém případě se jedná o disk s názvem WB3.9.

Výběr disku

Potvrďte tlačítkem Proceed

Jazyk instalace bude angličtina, ale později ji změníme na češtinu.

Ovladače tiskáren s největší pravděpodobností instalovat chtít nebudeme.

Klávesnici necháme výchozí americkou

Zde volíme, zda budeme chtít instalací do Workbenche přidat grafická pozadí. Jejich souhrnná velikost je cca 10 MB a já je přidávám. Smazat se dají dodatečně kdykoli později z Workbenche.

Volte Yes

Nyní probíhá hlavní kopírování souborů. Na závěr jsme dotázání, zda chceme doinstalovat ovladač cd-rom mechaniky a grafickou nástavbu Picasso96. Obě volby nyní nejsou podstatné, volíme Go on without.

Volte Go on without

Okno Please insert your boot disk into the drive… potvrzujeme přes Proceed.

Proceed

Hlavní instalace AmigaOS 3.9 proběhla úspěšně, jsme na samotném závěru. Je potřeba v emulátoru v části Floppy drives vysunout vytvořenou záchrannou bootovací disketu (tlačítkem Eject).

A pak přes tlačítko Proceed rebootovat virtuální amigu.

Po rebootu se zobrazí čistá obrazovka Workbenche, která vypadá takto:

Ikona Workbenche je v mém případě zcela vlevo dole, posouvám ji tedy na více viditelné místo.

První věcí bude nastavení lepšího rozlišení a barevné hloubky. To provedete v Preferencích přes ikonu ScreenMode.

Nastavuji rozlišení 640×512 v režimu Interlaced (Interlaced režimy na lcd monitorech neblikají, na crt ano), 256 barev a potvrzuji tlačítkem Save.

Zobrazení jsem sice netestoval, ale potvrzuji je opět tlačítkem Save.

Tím se zvýší rozlišení i barevná hloubka. Vypínám rámeček kolem okna Workbenche – Backdrop

Otevírám okno hlavního disku a uspořádávám obsah podle sloupců.

Upravuji velikost hlavního okna, tedy přizpůsobuji je obsahu.

A ukládám pozice okna i všech ikon.

Součástí instalačního cd AmigaOS 3.9 je kromě výchozích jazykových mutací i čeština, jen ji není snadné najít. Budu nyní popisovat umístění instalačního balíčku, jeho instalaci a aktivaci češtiny.

Čeština se nachází na instalačním cd AmigaOS3.9 a cesta k ní je přes adresář OS-Version3.9. V okně OS-Version3.9. Pro toto okno zobrazte všechny podrobnosti (pozor, okno musí být aktivní, musí kolem něj být modrý rámeček).

Po zobrazení podrobností adresáře OS-Version3.9 pokračujte do Special-Locale, pak do Czech, kde přes Locale Installation provedete rychlou instalaci.

Úspěšná instalace je potvrzena oknem, nyní je potřeba češtinu ještě aktivovat.

Aktivace češtiny proběhne v Preferencích přes Locale. Zde nastavíte jako preferovaný jazyk češtinu, stát Českou republiku a časovou zónu GMT-1 a vše uložíme přes tlačítko Save.

Výsledek vypadá takto:

 

Čeština v AmigaOS 3.9

Čeština v AmigaOS 3.9

Pokud byste chtěli, lze dokonce aktivovat českou klávesnici s českou diakritikou. Ta se nastavuje opět v Preferencích, nyní ale přes ikonu Input.

Aktivace české klávesnice ve zvýrazněném políčku ověřuji, zda to opravdu funguje.

Dalším nastavením bude přidání grafického pozadí, tzv. backdrop. To lze provést opět v Preferencích přes WBPattern. Přepněte pozadí na Obrázek (1) a prohlédněte si všechny, které tam jsou (2). Pokud si vyberete, nastavení Uložte.

Nastavení obrázku jako pozadí plochy Workbenche.

Já dále nemám rád kolem ikon rámečky, dají se ale snadno skrýt. Toto dosáhnete opět v Preferencích, nyní přes ikonu Workbench, kde lze přepnout malý okraj ikon na žádný.

Výsledek může vypadat nějak takto:

Hotovo, operační systém AmigaOS 3.9 nainstalován!

Přeji zábavné prozkoumávání tajů posledního Workbenche pro procesory Motorola 680×0. Až prozkoumáte jednotlivá místa a nastavení, určitě budete chtít do systému přidávat další programy a hry. Toho můžete snadno dosáhnout vytvořením sdíleného adresáře, který bude přístupný jak pro vaši novou virtuální amigu, tak i pro vaše pc.

Pro AmigaOS 3.9 byly vyrobeny dva oficiální a dva neoficiální záplatovací balíčky s názvy BoingBags. Jestli chcete, přidejte si je. V případě otázek se ptejte dole pod článkem, nebo na fóru.

Upřesnění:

Možná si zde položíte otázku, proč jsme vytvářeli záchrannou disketu, když jsme mohli čistou instalaci spustit ihned z Instalátoru. Bohužel takto spuštěná instalace by neproběhla dobře. Pokud bychom instalaci spustili po nabootování z cdčkového adresáře EMERGENCY-BOOT, při instalaci by vznikaly problémy s ochrannými bity instalačních souborů. Museli byste odklikat cca 150 potvrzení, že chcete smazat soubory s ochrannými bity a následně by v nainstalovaném Workbenchi zůstalo spoustu souborů v režimu pouze pro čtení a vy byste je museli s určitým úsilím změnit. Hlášky začínají na cca 45% průběhu instalace na souboru MultiView a jsou typu „The file „MULTIVIEW“ is protected from deletion. Can the file be deleted and/or overwritten?“.

Další chybová hláška je o neúspěšném použití příkazu Assign.

Tedy ne nadarmo je na začátku instalace informační okno zdůrazňující vytvoření záchranné diskety a nabootování z ní.

Dále bych zmínil, že jsem při instalaci (i po ní), když si emulátor šahal na instalační cd AmigaOS 3.9, zaznamenával chybu v čtení z cd mechaniky. Chybu jsem vyřešil tlačítkem Retry. Jestli to v mém případě bylo způsobeno starou cd mechanikou, starým instalačním médiem nebo něčím jiným nevím.

Zvolte Retry

Další „vylepšování“ emulovaného systému AmigaOS 3.9

Zvýšení rozlišení

Jistě víte, že si uživatelé do towerových amig pořizovali grafické karty. WinUAE umí některé z nich emulovat. Výhodou grafické karty ve virtuální amize je dostupnost mnohem vyšších rozlišení ve workbenchi, což znamená, že nebudeme omezeni základními PALovými (1) a dalšími více či méně obskurními rozlišeními (2) a budeme moci používat paletu více než 256 barev (3).

Integrace grafické karty do stávajícího AmigaOS 3.9 bude mít dvě fáze. Nejdříve nainstalujeme ovladač a prostředí grafické karty Picasso96 a následně ve WinUAE aktivujeme emulaci grafické karty uaegfx.

Instalace Picasso96

Picasso96 lze stáhnout z Aminetu nebo (a to bude náš případ) použijeme jeho instanci z instalačního CD AmigaOS 3.9.

Připojte tedy do svého funkčního workbenche cdrom mechaniku s instalací AmigaOS 3.9. Během cca 10 vteřin se instalační cd zobrazí ve workbenchi. Pokud by se tak nestalo, emulátor restartujte.

Součástí instalačního cd AmigaOS 3.9 (1) je Picasso96, které najdete v části Contribution (2), kde kromě ostatního užitečného software otevřete adresář Picasso96Installation (3), spusťte Setup (4) a Pokračujte (5) v instalaci software grafického prostředí.

Následující obrazovky by měly být všeříkající:

Chci mít nad instalací vyšší kontrolu, volím tady variantu instalace Pokročilý.

Volba No, protože si nyní dokumentaci číst nechceme.

Volíme uaegfx, žádný další ovladač není potřeba.

Pokud máte partition Work:, můžete do něj nechat pomocné soubory instalovat. Já volím jiné místo.

Aktivace grafické karty UAEGFX

Instalace Picasso96 zdárně proběhla, nyní aktivujeme ve WinUAE grafickou kartu uaegfx. 

Uaegfx se aktivuje v části RTG board. Nejdříve emulátor restartujte (1), následně vyberte UAE pro Zorro III (2) a přidejte paměť (3). Paměť nastavte na 8 – 16 MB, více paměti pro běžná rozlišení není potřeba. Více zadejte, pokud byste chtěli systém provozovat v UltraHD rozlišení (4k nebo 8k). Emulátor spusťte (4).

Po restartu se ve ScreenMode nabízí mnohem více dostupných rozlišení. Některé si vyberte. Já volím rozlišení 1024 na 768 bodů v 16bitové hloubce, barev nechávám 64 tisíc.

Takto vypadá výsledek. Ještě nejsem spokojen s pozadím workbenche, tak jej změním ve WBPattern.

A máme zde výsledek, tedy AmigaOS 3.9 provozujeme přes emulovanou grafickou kartu UAEGFX s rozlišením 1024 na 768 bodů v 65 tis. barvách. Pokud je vše v pořádku i u vás, nezapomeňte si uložit funkční konfiguraci emulátoru.

Emulace PPC

Toni Wilen integroval do WinUAE od verze 3.0 emulaci ppc procesorů přes Qemu hypervizor. Toho lze využít nejen pro emulaci AmigaOS 4.1, ale i pro emulaci ppc podpůrného systému WarpOS, který může být součástí AmigaOS 3.9. Pro zprovoznění WarpOS ve WinUAE budeme potřebovat:

  • Přidat do WinUAE Qemu knihovny
  • Nastavit ve WinUAE podporu ppc
  • Nainstalovat do AmigaOS 3.9 podporu ppc procesorů WarpOS
  • Naistalovat „můstek“, který přesměruje výpočet z ppc grafické karty na ppc cpu

Přidání Qemu do WinUAE

Qemu knihovny jsou ke stažení na stránkách WinUAE. Archiv [PPC CPU core plugin, WinUAE 3.0 or later] stáhněte a rozbalte jej do adresáře s WinUAE. To je vše, žádné další nastavení neprovádíte, WinUAE si adresář Plugins detekuje a knihovny v případě potřeby použije.

Příprava WinUAE pro emulaci PPC

Emulovat budeme Amigu 4000 s turbokartou CyberStorm PPC. V emulátoru v částí Quickstart vyberte Amigu 4000 (1) a následně CyberStorm PPC (2).

V části Expansions zkontrolujte přiřazenou Amigu 4000 (1) a CyberStorm PPC (2) a připojte turbokartě romku (3) a přiřaďte paměť 128 MB (4).

Navíc si ještě zkontrolujte, zda máte v části ROM vybranou romku pro Amigu 4000. Všechny romky jsou součástí AmigaForever a postup je vlastně stejný jako u přípravy emulátoru pro provoz AmigaOS 4.1 FE for Classic. Jakmile budete mít vše nastaveno a zkontrolováno, nastartujte emulátor a pusťte se do instalace WarpOS.

Instalace WarpOS

Jádro WarpOS není v AmigaOS 3.9 automaticky aktivováno, je potřeba je doinstalovat. WarpOS lze stáhnout ze stránek společnosti Haage&Partner, případně jej najdete na instalačním cd AmigaOS 3.9, odkud jej nainstalujeme i my.

Připojte si do emulátoru cd mechaniku a pokud by se „nechytila“, emulátor restartujte.

WarpOS na instalačním cd AmigaOS 3.9 (1) najdete v adresáři Contribution (2), dále ve WarpUP_V5 (3), kde najdete instalátor (4), který spusťte.

Instalace je jednoduchá, pro kontrolu přikládám jednotlivé kroky instalátoru.

Tím jste do AmigaOS 3.9 nainstalovali mj. PowerPC.library ve verzi 16.0 a Warp.library ve verzi 5.0. Nicméně nejnovější verze knihoven 16.1 a 5.1 se nachází v balíčku WarpUP_V51Update.lha. Stáhněte je a instalujte.

Ruku v ruce s PPC turbokartami od Phase5 šly i PPC grafické karty. Jednalo se o CyberVision 64, CyberVision 64/3D a CyberVision PPC. Tyto grafické karty používají prostředí CyberGraphX, které není ve WinUAE podporováno, tyto karty tedy nelze emulovat.

Pokud byste tedy chtěli v emulátoru spouštět „jen“ jednoduché WarpOS programy typu lha apod., vystačíte si s výše popsanou integrací WarpOS kernelu. Jestliže byste chtěli i emulaci grafiky, lze to obejít ovladačem Warp3D_CPU_PPC, který „přesměrovává“ požadavky z ppc gpu na ppc cpu.

Před instalací výše zmíněného ovladače je nutné nainstalovat Warp3D (nachází se na AmigaOS 3.9 cd v části Contribution, kterou aktualizujte na verzi 4.2a.

Výsledek může vypadat nějak takto:

Ano, tento obrázek je opravdu „típnutý“ ve WinUAE.

Ohledně grafického výkonu však žádné zázraky nečekejte, tedy žádný Quake ppc apod. se konat nebude. Je ale vhodné na ukázku možností a např. na základní programování.

Dále lze dle potřeb experimentovat s kernelem od Phase5 PowerUP, případně s knihovnou ppc.library.

Připojení emulátoru k internetu

Způsobů, jak emulátor připojit k internetu je několik. Uvedu ten nejjednodušší, a to připojení WinUAE k síti přes bsdsocket.library. Bsdsocket.library je v podstatě do WinUAE integrovaný tcp/ip stack, který snadno zapnete, čímž programům ve workbenchi poskytnete přistup k síti. Síť je přístupná bez nutnosti instalace čehokoli dalšího jak na straně Windows, tak i AmigaOS 3.9. Bsdsocket.library se aktivuje zatržítkem v části Expansions.

Aktivace bsdsocket.library

Bsdsocket.library funguje bezproblémově v 32 i 64bitové verzi emulátoru. Výjimkou je režim nepřímé emulace romky, tedy volba New UAE (128k, ROM, Indirect), která se nachází v části ROM, konkrétně v Advanced UAE expansion board/Boot ROM Settings.

V amigaos 3.x systémech vyberte volbu New UAE (128k, ROM, Direct).

Tato volba je vhodná pro emulování AmigaOS 4.1, v AmigaOS 3.9 a starších OS 3.x systémech bohužel blokuje spuštění bsdsocket.library. Tedy pokud máte v úmyslu připojit emulátor k síti, použijte kteroukoli jinou volbu, např. New UAE (128k, ROM, Direct).

Po nastartování emulátoru můžete spustit internetový prohlížeč AWeb. Ten se nachází na instalačním cd AmigaOS 3.9, odkud si ho nainstalujte nebo jen překopírujte do workbenche.

Umístění prohlížeče AWeb na instalačním cd AmigaOS 3.9

AWeb je v dnešní době použitelný pouze na prohlížení aminetu nebo podobných jednoduchých webů.

Pro prohlížení moderních stránek doporučuji stáhnout prohlížeč NetSurf. Není to sice žádná hitparáda, ale umí css a je relativně rychlý. Pro jeho funkčnost budete potřebovat knihovny guigfx.library a render.library. Pro používání prohlížeče je taktéž vhodné vyšší rozlišení, tedy výše popsaná emulace uaegfx.

Ostatní způsoby připojení systému AmigaOS 3.9 lze odvodit z popisu instalace AmigaOS 4.1 FE for Classic. Nicméně jejich aktivace je vždy složitější. Připojení k síti přes bsdsocket.library v AmigaOS 4.1 bohužel není možné, aktuální verze WinUAE (3.5.0) to nedokáže.

Komentáře k "Jak nainstalovat AmigaOS 3.9 pro WinUAE"

Napsat komentář (Přihlásit se)

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*